Go to content

Merrycamping on mukana Merikarvialla onnistuu! -yritysryhmähankeessa, jota toteutetaan ajalla 1.11.2021-31.5.2022. Hankkeeseen on saatu 75% rahoitus Satakunnan ELY-keskukselta, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Merikarvian matkailuyrityksillä on vahva tahto kasvaa yhtenäisenä verkostona. Hankkeen päätavoitteena on tuotteistaa kokonaisiksi matkailupalvelupaketeiksi jo ennalta olemassa olevat elämykselliset ohjelmapalvelut, laadukas lähiruoka ja monipuoliset majoituspalvelut Merikarvian alueella. Matkailupaketit kootaan palvelemaan ensisijaisesti kotimaan matkailijoita, mutta suunnitellaan tulevaisuudessa vastaamaan myös ulkomaisen asiakkaan tarpeita. Kokonaisuuksissa kiinnitetään erityistä huomiota eri vuodenaikoina tarjottaviin meri-, kalastus- ja maaseututeemaisiin palveluihin sekä lähiruokatuotteisiin. Yhteiset matkailupalvelupaketit helpottavat myös tuotteiden ristiinmyyntiä. Hankkeen toisena tavoitteena on saada koko yritysverkostolle ja alueen matkailutarjonnalle näkyvyyttä ja tunnettuutta. 

Yritysryhmähankkeessa jokainen mukana oleva yritys kehittää toimintaansa myös yrityskohtaisilla toimilla. Merrycamping -leirintäalueen verkkokaupan visuaalinen ilme ja tuotesisällöt on kehitetty hankerahoituksella.